MASAŻ SEGMENTARNY jest zabiegiem fizykalnym, składającym się z szeregu chwytów i opracowań, których ściśle określona technika i kolejność wykonywania pozwala na wykrywanie i usuwanie zmian chorobowych, a często również przyczyn chorobowych na drodze odruchowej. Znajduje szczególne zastosowanie w leczeniu chorób narządów wewnętrznych.

Masaż segmentarny uwzględnia wszelkie możliwe zmiany odruchowe powstające w różnych tkankach i podaje sposoby ich usuwania poprzez zastosowanie szczególnych, ściśle okereślonychtechnik. Ze względu na wywieranie znacznego wpływu na funkcjonowanie narządów wewnętrznych oraz możliwo¶ci leczenia i usuwania zmian odruchowych w narządach i tkankakch, metoda ta jest uzupełnieniem masażu klasycznego.

Wskazania do stosowania masażu segmentarnego:

 • – czynnościowe i przelekłe choroby narządów wewnętrznych,
 • – zaburzenia krążenia,
 • – czynnościowe, zwyrodnieniowe i przewlekłe gośćcowe choroby kręgosłupa, stawów i tkanek miękkich
 • – stany pourazowe (skrecenia, zwichnięcia, złamania),
 • – zaburzenia wegetatywne układu nerwowego,
 • – zaburzenia w funkcjonowaniu gruczołów wewnątrzwydzielniczych.

 

Przeciwwskazania do stosowania masażu segmentarnego:

 • – brak zmian odruchowych,
 • – wszystkie ostre bakteryjne zapalnie tkanek i narządów wymagające interwencji chirurgicznej,
 • – wszystkie zakażenia ogólne przebiegające z wysoką temperaturą,
 • – ostre stany zapalne,
 • – choroby nowotworowe,
 • – krwawienia i krwotoki oraz gruźlica.